przeglad polski

PRZEGLĄD POLSKI

Thursday, February 27, 1986

Przy okazji należy jednak pamietać, że obecnie zamiast nowatorskich stylów i imponujących przełomów, o których kiedyś pisali krytycy sztuki, mamy wielość i rozmaitość kierunków. Rozwijają się one w szerokim kontekscie kulturowym, nie ograniczonym zadnymi konsekwencjami tworzywa, czy środków wyrazu. Cała ta sprawa ma prawo obywatelstwa w zbiorowej świadomości.